TERMES I CONDICIONS D鈥櫭歋 DELS SERVEIS DE L鈥橝UDITORI DIGITAL

1. Objecte

1. Els termes i condicions d’煤s seg眉ents fan refer猫ncia als serveis “L鈥橝uditori digital” que ofereix el Consorci de L鈥橝uditori i l’Orquestra per mitj脿 de www.auditoridigital.cat. La contractaci贸 dels serveis comporta l’acceptaci贸 d’aquests termes i condicions.

2. El prestador dels serveis 茅s el Consorci de L鈥橝uditori i l’Orquestra, amb NIF Q-5856358-F, domicili al Carrer de Lepant, 150, Barcelona (CP 08013), d’ara endavant “L鈥橝uditori”.

3. Les versions en catal脿, castell脿 i angl猫s dels presents termes i condicions d’煤s s贸n les 煤niques v脿lides. Poden descarregar-se des d’aquest enlla莽.

2. Serveis

1. L鈥橝uditori digital facilita l’acc茅s per mitj脿 d’Internet a enregistraments de concerts, en dues modalitats: subscripci贸 i no subscripci贸. En cadascuna de les modalitats es facilita l’acc茅s a transmissions en directe, enregistraments de concerts i materials multim猫dia que figuren en els arxius de L鈥橝uditori.

2. L’usuari pot triar entre una gamma de diferents nivells de qualitat de transmissi贸 en funci贸 de la qualitat de connexi贸 a Internet de qu猫 disposi.

3. L’usuari no tindr脿 dret a reclamar la posada a disposici贸 o l’acc茅s a retransmissions que no ofereixi, per iniciativa pr貌pia, L鈥橝uditori.

4. L鈥橝uditori es reserva el dret d’eliminar determinats continguts de l’oferta de serveis per raons t猫cniques o legals.

3. Registre

1. L’usuari podr脿 utilitzar els serveis una vegada registrat. S鈥檋i pot registrar qualsevol persona major d’edat que no estigui incapacitada legalment. El registre es realitza per mitj脿 del formulari que hi ha a www.auditoridigital.cat.

2. Per registrar-s鈥檋i, l’usuari ha d’aportar les dades imprescindibles que s’indiquen en el formulari. En el cas que l’usuari figur茅s en els fitxers de L鈥橝uditori com a usuari d’un altre servei, podr脿 autoritzar el registre mitjan莽ant les dades que constin a L鈥橝uditori.

3. L’usuari assumeix la responsabilitat sobre la veracitat de les dades de registre i l’obligaci贸 d’informar immediatament L鈥橝uditori de qualsevol modificaci贸 que pateixin.

4. Modalitats

1. Servei de subscripci贸. Amb el pagament d’una quota mensual, l’usuari obt茅 el dret a visualitzar tots els continguts de la plataforma. El pagament de la subscripci贸 s’efectua mitjan莽ant targeta de cr猫dit, per avan莽at. Pot cancel路lar la subscripci贸 en qualsevol moment, accedint a la seva 脿rea personal i clicant el bot贸 鈥淐ancel路lar subscripci贸鈥. amb una antelaci贸 m铆nima de 10 dies pr猫viament a l’inici d’un nou per铆ode mensual.

2. Servei de compra d’acc茅s a concert. L’usuari obt茅 el dret a visualitzar el concert que ha comprat. El pagament s’efectua amb targeta de cr猫dit per avan莽at.

5. Contractaci贸

En contractar un servei, l’usuari rebr脿 un correu electr貌nic en qu猫 es confirmar脿 la recepci贸 de la comanda. Aquesta confirmaci贸 de recepci贸 constitueix l’acceptaci贸 de l’oferta contractual i conclou la compra de l’entrada o subscripci贸.

6. 脷s

L’usuari obt茅 el dret d鈥檃ccedir als serveis per al seu 煤s personal i en l’脿mbit familiar o dom猫stic. No s’autoritza la posada a disposici贸 d’altres persones per mitj脿 de cap modalitat o canal.

7. Cancel路laci贸 i dret de desistiment

1. Les persones abonades al servei de subscripci贸 podran cancel路lar-lo en qualsevol moment mitjan莽ant el procediment indicat en l’apartat 4.1 dels presents termes i condicions.

2. En la contractaci贸 de qualsevol de les dues modalitats, l’usuari pot exercir el dret de desistiment durant els 14 dies naturals posteriors a la contractaci贸, sempre que no hagi comen莽at a obtenir els serveis contractats. Podr脿 exercir el desistiment accedint a la seva 脿rea personal i clicant el bot贸 鈥淐ancel路lar subscripci贸鈥.

8. Preus

El preu de la subscripci贸 mensual a tots els continguts del canal 茅s de 7,90 鈧/mes, impostos inclosos.

El preu del concert individual per visualitzar-lo durant 48 hores 茅s de 3,90 鈧, impostos inclosos.

9. Pagament

1. L鈥檌mport de la compra es pagar脿 per avan莽at immediatament despr茅s d鈥檈fectuar la comanda.

2. L鈥檌mport s’abonar脿 amb targeta de cr猫dit. En el cas de la subscripci贸, el pagament es carrega mensualment.

3. En cas que l’usuari no compl铆s la seva obligaci贸 de pagament, L鈥橝uditori podr脿 bloquejar temporalment l’acc茅s de l’usuari als serveis, sense perjudici de declarar la baixa definitiva de l’usuari de conformitat amb la cl脿usula 12.

10. Acc茅s a la informaci贸 de l鈥檜suari

1. L’usuari podr脿 accedir a les seves dades de registre. Correspon a l’usuari preservar la confidencialitat dels identificadors que li permeten l’acc茅s als serveis. En queda prohibida la comunicaci贸 a terceres persones.

2. En cas de comunicaci贸 dels seus identificadors a un tercer, l’usuari seria responsable dels danys i perjudicis causats per aquest 煤s indegut del seu compte.

3. L’usuari haur脿 de notificar a L鈥橝uditori qualsevol incident que hagi perm猫s el coneixement dels seus identificadors per part de terceres persones.

11. Garantia

1. L鈥橝uditori no garanteix el funcionament correcte de la connexi贸 a Internet ni el rendiment del dispositiu final utilitzat.

2. L鈥橝uditori solucionar脿 qualsevol avaria t猫cnica amb la m脿xima dilig猫ncia possible. En el cas que l’avaria sigui imputable a L鈥橝uditori i impedeixi l’acc茅s de l’usuari als serveis, L鈥橝uditori compensar脿 l’usuari amb una reducci贸 proporcional en les quotes del servei de subscripci贸 o amb la devoluci贸 de l’import en el cas de la compra d’un concert si l’usuari no hagu茅s pogut accedir-hi.

12. Baixa d鈥檜suari

1. L’usuari podr脿 rescindir la seva relaci贸 amb L鈥橝uditori en qualsevol moment. La rescissi贸 no comportar脿 la devoluci贸 de les quantitats abonades, ni la cancel路laci贸 dels deutes si fos el cas. La baixa tindr脿 efectes immediats. En la modalitat de subscripci贸, l鈥檕btindr脿 en v猫ncer el per铆ode corresponent.

2. L鈥橝uditori podr脿 donar de baixa un usuari i suspendre鈥檔 la prestaci贸 dels serveis en qualsevol moment en el cas que es constat茅s un 煤s indegut, il路l铆cit o contrari als presents termes i condicions per part de l’usuari. La suspensi贸 i baixa no obligar脿 L鈥橝uditori a retornar les quantitats abonades per l’usuari.

3. La comunicaci贸 de la baixa per una de les circumst脿ncies indicades en el punt anterior s’efectuar脿 mitjan莽ant correu electr貌nic.

15. Protecci贸 de dades

Les dades personals dels usuaris seran tractades pel Consorci de L鈥橝uditori i l’Orquestra, en qualitat de responsable del tractament, amb les finalitats de portar un registre de persones registrades a L鈥橝uditori Digital, gesti贸 de venda d’entrades a la plataforma, prestaci贸 de serveis, cobrament i enviament d’informaci贸. Les dades seran tractades en compliment de la relaci贸 contractual per a la prestaci贸 de serveis. No es comunicaran a altres persones. Es poden exercir els drets d’acc茅s, rectificaci贸, supressi贸, oposici贸 al tractament o sol路licitud de la limitaci贸 del tractament dirigint-se a L鈥橝uditori. M茅s informaci贸 sobre protecci贸 de dades a la pol铆tica de protecci贸 de dades .

16. Drets d鈥檃utor

Els textos, imatges, gr脿fics i/o v铆deos inclosos o posats a disposici贸 a trav茅s de www.auditoridigital.cat, la seva presentaci贸 gr脿fica i la base de dades en la qual figuren els concerts estan protegits per drets d’autor. L’usuari del servei obt茅 un dret d’煤s limitat al seu 脿mbit personal, familiar i dom猫stic, sense capacitat per posar els continguts a disposici贸 de tercers, ni de reproduir-los, distribuir-los o modificar-los.  

17. Modificaci贸 dels termes i les condicions

L鈥橝uditori podr脿 modificar els presents termes i condicions en qualsevol moment. Les modificacions seran vigents a partir de l’hora i data de la publicaci贸. En cap cas no podran perjudicar els drets adquirits pels usuaris.

18. Interpretaci贸 i llei aplicable

1. Els presents termes i condicions s’interpretaran d’acord amb les lleis espanyoles.

2. En el cas que alguna cl脿usula sigui inv脿lida, la resta de cl脿usules continuaran sent v脿lides. Per a la resoluci贸 de demandes motivades per la prestaci贸 dels serveis, els tribunals de la ciutat de Barcelona seran els organismes competents.