Aquesta és la política de protecció de dades de l’Auditori Digital – Consorci de l’Auditori i l’Orquestra. El tractament s’efectua complint el Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és el Consorci de l’Auditori i l’Orquestra (d’ara endavant, el Consorci), amb CIF Q-5856358-F i domicili a carrer de Lepant, 150, de Barcelona (CP 08013), adreça electrònica info@auditori.cat, www.auditori.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem.

Serveis. Es porta un registre de les persones registrades a la plataforma online de vídeos sota comanda amb finalitats de gestió de venda d’entrades online, prestació de serveis, cobrament d’imports i enviament d’informació. Obtenim les dades imprescindibles per formalitzar la compra i els destinem únicament a aquesta finalitat. Com a criteri general, les dades no es comuniquen a altres persones. Es tracten en compliment d’una relació contractual.

Contacte. Atenem les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones. Les dades es tracten en base al consentiment de la persona interessada. Es pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

Informació d’activitats i serveis. Amb l’autorització explícita de cada persona utilitzem les dades de contacte que ens ha proporcionat per informar de les nostres iniciatives, serveis o activitats. Ho fem per diferents canals en funció de com ho ha autoritzat cada persona. No es comuniquen a altres persones. Es tracten en base al consentiment de la persona interessada. Es pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

INFORMACIÓ ADICIONAL

Es pot consultar informació addicional i més detallada sobre la política de protecció de dades del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra al seu lloc web.